Vergoedingen

Is een verwijsbrief noodzakelijk?

De podotherapeut is direct toegankelijk. Een verwijsbrief is in de meeste gevallen niet nodig. Wel dient vooraf een toetsing plaats te vinden. Deze toetsing bestaat uit het invullen van een vragenlijst. Hieruit volgt of het noodzakelijk is om alsnog een verwijsbrief van de behandelend arts mee te brengen naar het eerste consult.
Vult u de vragenlijst voor uw bezoek in en u weet of een verwijsbrief noodzakelijk is.

Podotherapie en zorgverzekering

2Care Podotherapie is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP-register) en lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP). De podotherapeut bij 2Care Podotherapie is een paramedicus met een wettelijk beschermde titel zoals beschreven in de Wet-BIG. Hierdoor kunnen de kosten van uw podotherapeutische behandeling geheel of gedeeltelijk gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar, mits u hiervoor aanvullend verzekerd bent.

Als u wilt weten wat het voor u betekent, adviseren wij uw zorgverzekeraar te raadplegen. Voor een indicatie van uw vergoeding klikt op deze link *.

 

De vergoeding voor de diabetesvoetzorg valt onder de basisverzekering. Hiervoor stelt 2Care Podotherapie een zorgprofiel op.

 

Indien gewenst, kunnen wij rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar declareren. Neemt u daarvoor bij elke afspraak uw verzekeringspas en een geldig identiteitsbewijs mee.

 

*) Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleed.

 

Voor vragen of het maken van een behandelafspraak kunt bellen naar 035-7370677of gebruik het contactformulier

2Care Podotherapie De Ruyterstraat 44 1271 SV Huizen